Autoškola Frýdlant

Nákladní automobil

Skupina A

Skupina C

  • Motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost* převyšuje 3500 kg s vyjímkou motorových vozidel určených pro přepravu osob; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost* nepřevyšuje 750 kg.
  • Od 21 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
  • Od 18 let - vyjímka vozidel např. Ministerstva vnitra (policie, hasiči)

Skupina C + E

  • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, jehož největší povolená hmotnost* převyšuje 750 kg.
  • Od 21 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny C, platí i pro skupinu B+E, platí i pro skupinu D+E, pokud je držitelem řidičského oprávnění skupiny D.

Podskupina C1

  • Motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost* převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 7500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost* nepřevyšuje 750 kg.
  • Od 18 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

Podskupina C1 + E

  • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla podskupiny C1 a přípojného vozidla, jehož největší povolená hmotnost* převyšuje 750 kg. Největší povolená hmotnost* soupravy však nesmí převyšovat 12000 kg a největší povolená hmotnost* přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost** motorového vozidla.
  • Od 18 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny C1.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 81, 83 a 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*
Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.
**
Pohotovostní hmotnost vozidla; rozumí se hmotnost kompletně vybaveného vozidla resp. s předepsanou výbavou a s plnou zásobou provozních hmot.
 

Support online

Termíny autoškoly a školení

AUTOŠKOLA zahájení

informace na tel. 602 764 824

Profesní školení 2020-2021

informace 602 764 824

Nacházíte se zde  : Úvod Nákladní automobil