Autoškola Frýdlant

Profesní školení řidičů

Profesní školení řidičů

Profesní školení řidičů se týká všech řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Profesní školení řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí

  • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
  • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
  • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
  • poskytování služeb a logistiky,
  • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
  • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
  • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
  • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených výše, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D a D+E.

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin pro všechny řidiče s řidičským oprávněním uvedených výše. Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

Pravidelné školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 46, 47 a 48 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Autoškola Frýdlant, jejímž provozovatelem je společnost FRYDAP s.r.o. je držitelem akreditace k provozování školicího střediska řidičů, vydané Magistrátem města Liberce, odborem dopravně správních agend.

 

Support online

Termíny autoškoly a školení

AUTOŠKOLA zahájení

informace na tel. 602 764 824

Profesní školení 2020-2021

informace 602 764 824

Nacházíte se zde  : Úvod Profesní školení