Autoškola Frýdlant

Školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů

Zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům, kteří při výkonu zaměstnání řídí motorové vozidlo* a nespadají přitom do režimu profesního školení, školení řidičů referentů.

Tuto povinnost ukládá zaměstnavateli zákoník práce** implicitně, ale i ostatní předpisy*** k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zákoník práce** dále ukládá povinnost zaměstnanci účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel.

Referentské školení může provádět pouze akreditovaná osoba, která o platném proškolení vydá osvědčení s omezenou dobou platnosti. Toto osvědčení nelze nahradit vytvořením vnitropodnikového systému vzdělávání nebo vlastním školícím programem firmy, která pro to nemá potřebná oprávnění.

Autoškola Frýdlant, jejímž provozovatelem je společnost FRYDAP s.r.o. je držitelem akreditace k provozování školicího střediska řidičů, vydané Magistrátem města Liberce, odborem dopravně správních agend.

*
Firemní motorové vozidlo nebo soukromé motorové vozidlo pro firemní účely, které bude při výkonu zaměstnání užíváno na pozemní komunikaci, ale i na místě ležící mimo pozemní komunikaci, např. v uzavřeném objektu.
**
§ 103 odst. 2 a zároveň § 106 odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
***
§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 

Support online

Termíny autoškoly a školení

AUTOŠKOLA zahájení

informace na tel. 602 764 824

Profesní školení 2020-2021

informace 602 764 824

Nacházíte se zde  : Úvod Referentské školení